زیبه

یک فروشگاه اینترنتی فروش مواد غذایی ارگانیک با بهره‌گیری از فرآیندهای فروش خاص است که با استفاده از WordPress ساخته شده است.

پلتفرم : وب

زبان برنامه نویسی‌: php(wordpress)

درصد پیشرفت : ۸۰٪ (در حال تکمیل)

آدرس : www.zibeh.ir

سفارش دهنده : شخص حقیقی

دسته پروژه :‌فروشگاه