هیأت تی وی

یک شبکه اجتماعی ویدیو محور تهیه شده برای هیات های مذهبی است.

زبان برنامه نویسی: python(Django), JavaScript, CSS(bootstrap)

درصد پیشرفت : ۱۰۰٪

پلتفرم : android web

سفارش دهنده : –

دسته پروژه : social network

آدرس :‌ تحویل داده شده