آی آر آرتیکلز

سرویس اشتراک مقاله

برخی از ویژگی ها و امکانات این سامانه:
-امکان دریافت و ارسال مقاله و اشتراک بین کاربران
-امکان جستجوی پیشرفته بر اساس فیلتر قدرتمند و هوشمند
-امکان ترجمه و خرید و فروش مقاله در سامانه توسط کاربران
-امکان ایجاد دسته بندی به صورت نا محدود و دسته بندی های تو در تو