کارجوره

یک پایگاه فرآهم آورنده بستر منسب جهت ارایه آگهی های مرتبط با حوزه اشتغال، جذب سرمایه و اعلام آماده به کار است.

زبان های برنامه نویسی:java(android), php(wordpress)

درصد پیشرفت پروژه : ۹۰٪

سفارش دهنده :‌شخص حقیقی

دسته پروژه:فروشگاهی