سامانه آموزش مجازی بزرگ edx (وب + اپلیکیشن)

سامانه آموزش مجازی مبتنی بر زیر ساخت open edx

برخی از ویژگی ها و امکانات این سامانه:
-امکان تعریف نا محدود دوره های آموزشی در قالب های نامحدود و در فرم های محتوایی مختلف

-امکان تعریف آزمون به صورت نامحدود در فرم های مختلف از قبیل: تستی، تشریحی، چند گزینه ای، تحلیلی و …

-بهره گیری از موتور سرچ هوشمند برای سرچ سریع محتوای آموزشی مد نظر کاربر و نمایش سریع به کاربر

-امکان استفاده دانشگاهی از سامانه و تعریف دپارتمان ها و دوره های ترمیک و پودمانی

-ارتباط مستقیم با اپلیکیشن اندرویدی و امکان استفاده کاربر از سامانه از طریق اپ