سامانه چندمنظوره عقیق، شبکه‌اجتماعی فعالیت‌محور

سامانه عقیق، یک شبکه‌اجتماعی کاربردی و فعالیت‌محور است که با ...

مدرس مجازی

«مدرس مجازی» محیطی است که در آن امکان ارائه دوره‌های ...