توسعه نرم افزارهای چند سکویی

تخصص اصلی مهرپارس را می توان نیاز سنجی ایده ها ...

هوش مصنوعی و یادگیری ماشین

امروزه هوش مصنوعی و یادگیری ماشین شتاب دهنده ترین عوامل ...

امنیت

مهر پارس با هدف ارزیابی و بهبود حفاظت از کسب ...

لاگینگ، مانیتورینگ، تشخیص ناهنجاری و هشدار

یکی از الزامات هر پروژه و تیم فعال در حوزه ...

SRE & DevOps

در دو دهه اخیر، با پیشرفت روز افزون تکنولوژی، توسعه ...