کارستون

کارستون یک اکوسیستم اجتماعی است که وظیفه ایجاد ارتباط بین ...

سامانه چندمنظوره عقیق، شبکه‌اجتماعی فعالیت‌محور

سامانه عقیق، یک شبکه‌اجتماعی کاربردی و فعالیت‌محور است که با ...

هیأت تی وی

سامانه heyat.tv یک جامعه مجازی ویژه هیات های مذهبی است که هدف ...

مدرس مجازی

«مدرس مجازی» محیطی است که در آن امکان ارائه دوره‌های ...