رتبه انفورماتیک

شرکت دانش بنیان مهرپارس در آخرین وضعیت ارزیابی رتبه بندی انفورماتیک خود در آبان ماه ۱۴۰۰

حائز رتبه‌های زیر گردید:

 

  • رتبه ۲ انفورماتیک در زمینه تولید و پشتیبانی از نرم افزارهای سفارش مشتری

  • رتبه ۳ انفورماتیک در زمینه آموزش و پژوهش

  • رتبه ۴ انفورماتیک در زمینه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات