سامانه مدیریت پروژه رایینش

لوگوی رایینش

مدیریت پروژه استفاده از دانش، مهارت ها، ابزارها و تکنیک های خاص در قبال طیف وسیعی از فعالیت هاست که در جهت
برآورده شدن اهداف یک پروژه انجـــــام می شوند. این اهداف بر پایه رضایت مندی مشتری و توجه به سه عامل زمان، کیفیت و
هزینه استوارند. ابزار مدیریت پروژه رایینش به عنوان یک ابزار همکاری، در برنامه ریزی، سازمانده و هدایت کار تیم ، از
شروع تا به انجام رساندن آن، در کنار شما بوده وکمک خواهد کرد تا دید کامل نسبت به وضعیت پروژه و وظایف داشته
باشید. همچنین امکان کنترل هزینه ها، مدیریت کیفیت، مشارکت و ارتباط موثر مدیران، ذینفعان و کاربران پروژه به صورت
لحظه ای برای پروژه و یا محصول شما امکان پذیر خواهد بود.

 

سامانه مدیریت پروژه راینش شامل زیر سیستم های زیر است:

rainesh project management

ویژگی های کلیدی مدیریت پشتیبانی رایینش:

  • تحلیل و گزارش گیری
  • امکانات مدیریتی
  • اطلاع رسانی و آگاه سازی
  • اشراف کامل بر رویداد ها و جلسات
  • اپلیکیشن موبایل
  • مدیریت وظایف و فعالیت
  • جستجو، فیلتر و گروه بندی پروژه ها
  • پایش وضعیت پروژه ها
  • درون ریزی، برون ریزی، و چاپ پروژه و مراحل آن

 

پلتفرم : android, web
تاریخ بهره برداری: زمستان ۱۴۰۰
دسته محصول : مدیریت پروژه

مشاهده کاتالوگ

وب‌سایت سامانه