امنیت

مهر پارس با هدف ارزیابی و بهبود حفاظت از کسب و کار ها در زمینه نرم افزار و شبکه، خدمات مرتبط با امنیت سایبری خود را ارائه می دهد.
تیم امنیت مهرپارس در سال های اخیر در سه فاز ارزیابی امنیتی سیستم ها، حفاظت و رفع باگ های امنیتی به ارائه مشاوره و راه حل مبتنی بر جدید ترین تکنولوژی های این حوزه پرداخته است.

در این راستا مهر پارس قادر به ارائه خدمات زیر است:

 • امنیت اطلاعات
 • تست امنیت زیر ساخت های فناوری اطلاعات
 • تست استرس
 • penetration test
 • پیاده سازی استاندارد های امنیتی OWASP 2
 • امنیت سرور و سیستم عامل
 • راه اندازی Firewalls, IDS / IPS, DLP

 

متخصصین امنیت مهر پارس برای حفاظت از کسب و کار شما از فناوری های زیر استفاده می کنند:

 • Nmap
 • Shodan
 • Metasploit
 • Burp Suite
 • Nessus
 • OWASP ZAP